Phong Hóa- Ngày Nay
26.03.2014

Ban biên tập Website Trường Đại học Hoa Sen thông báo đã chuyển toàn bộ các số báo Phong Hóa và Ngày Nay lưu trữ tại Website Thư viện Hoa Sen

20.09.2012

Thế Lữ tên thật là Nguyễn Đình Lễ, hoặc Thứ Lễ. Thứ Lễ nói lái thành Thế Lữ: Người khách phiêu du qua trần thế.

20.09.2012

Hoạ sĩ Nguyễn Cát Tường, bút hiệu Lemur Cát Tường (nghĩa chữ Hán “Cát Tường là điềm lành”, và dịch tiếng Pháp “bức tường là le mur”), sinh năm 1912 tại tỉnh Sơn Tây khi cha là Nguyễn Huy Thành, gốc Hà Nội, đang làm việc tại sở Hỏa Xa ở đó.

20.09.2012

Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu sinh ngày 2-2-1916, quê gốc làng Trảo Nha, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nhưng sinh tại Gò Bồi, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. còn có bút danh là Trảo Nha.

20.09.2012

Hoàng Đạo tên thật là Nguyễn Tường Long. Ông sinh ngày 11/10 năm Đinh Mùi tức 16/11/1907, tại làng Hàn Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Các bút hiệu khác: Tứ Ly, Tường Vân; đôi khi ký Phúc Vân (tên quy y Phật pháp).
 

Các trang

CỘNG ĐỒNG HOA SEN