01.06.2012
Hướng dẫn Đăng ký môn học học kỳ 11.2B năm học 2011-2012

Phòng Đào tạo Thông báo Hướng dẫn Đăng ký môn học đối với học kỳ 11.2B năm học 2011-2012 như sau:

 1. LƯU Ý MỘT SỐ QUY ĐỊNH

  1. Học kỳ (HK) hè 11.2B là HK khuyến học nên tất cả sinh viên (SV) đăng ký môn học online (ĐKMH) cho HK11.2B được giảm 10% học phí (được tính trực tiếp trên hệ thống, SV diện anh chị em và cựu SV Hoa Sen không áp dụng miển giảm 10% học phí cho HK11.2B, áp dụng miễn giảm 5% cho diện thành viên Câu lạc bộ SV Hoa Sen. SV có trách nhiệm đóng học phí theo đúng phiếu kết quả ĐKMH).
  2. SV có lộ trình mẫu học trong HK 11.2B: SV phải ĐKMH đủ số tín chỉ tối thiểu quy định trong CTĐT, kể cả môn học (MH) không có thời khóa biểu (TKB) như đồ án, thực tập nhận thức (TTNT) (ngoại trừ không có môn học vượt để ĐKMH do đã học vượt trước đó) và những MH vượt và trả nợ. Nếu phải học môn TTNT thì chỉ có thể ĐKMH thêm môn học vượt, trả nợ vào chiều thứ 7, chủ nhật hoặc buổi tối, nếu không ĐKMH SV sẽ được “Tạm ngừng học” tối đa trong 4 HK chính.
  3. SV không có lộ trình mẫu học trong HK 11.2B. SV có thể ĐKMH các môn trả nợ, học vượt.
  4. SV có ĐKMH nhưng không thể đóng học phí đúng thời hạn quy định, phải làm đơn xin “tạm hoãn đóng học phí” gửi P.HTSV theo thời gian xác định cho từng khóa ở mục II.1 dưới đây và đợi trả lời trong 3 ngày. Nếu không được chấp thuận, SV vẫn phải thực hiện theo quy định.
  5. SV đã ĐKMH nhưng không đóng học phí đúng hạnkhông có đơn được giải quyết tạm hoãn đóng học phí hoặc có đơn nhưng không được chấp thuận, sẽ bị hủy kết quả ĐKMH, nhận kỷ luật “Khiển trách” và được “Tạm ngừng học” tối đa 4 HK chính.
  6. Sau khi đã ĐKMH: SV không được “hủy lớp MH”, “chuyển lớp MH”, (trừ trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt)
  7. SV đang được “Tạm ngừng học”, từ HK 12.1A SV có thể ĐKMH lại bình thường và không phải làm đơn nhập học lại.
 1. CÁC MỐC THỜI GIAN QUY ĐỊNH ĐKMH CHO HK 11.2B:

  1. Mốc thời gian ĐKMH:

Khóa

Thời gian quy định ĐKMH

Hạn cuối cùng phải đóng học phí tại ngân hàng

Hạn cuối cùng nộp đơn hoãn học phí

2006,2007,

2008

Từ 9h30 ngày 12/06/2012 đến 7h30 ngày 14/06/2012

Trước 16h ngày 18/06/2012

Trước 16h ngày 14/06/2012

2009

 

Từ 9h30 ngày 14/06/2012 đến 7h30 ngày 16/06/2012

Trước 16h ngày 20/06/2012

Trước 16h ngày 16/06/2012

2010

 

Từ 9h30 ngày 16/06/2012 đến 7h30 ngày 19/06/2012

Trước 16h ngày 22/06/2012

Trước 16h ngày 19/06/2012

2011

Từ 9h30 ngày 19/06/2012 đến 7h30 ngày 21/06/2012

Trước 16h ngày 25/06/2012

Trước 16h ngày 21/06/2012

 
 • Hết “Thời gian quy định ĐKMH” của từng khóa”. MẶC ĐỊNH các lớp-MH mà SV đã chọn đưa vào Thời khóa biểu chính thức cá nhân (TKB-CN) đã được chấp nhận. SV không thể ĐKMH nữa mà chỉ có thể dùng phần mềm  in “Phiếu kết quả ĐKMH” và mang đến một trong các chi nhánh của ngân hàng BIDV để đóng học phí đúng theo số tiền ghi trên phiếu kết quả ĐKMH trong thời gian qui định ở mục II.1. SV không thể từ chối đóng học phí cho môn học đã ĐKMH.
 • Quá “Hạn cuối cùng phải đóng học phí tại ngân hàng”: nếu SV không đóng học phí hoặc không có giấy đồng ý hoãn học phí của P.HTSV bị xử lý như đã nêu ở mục I.5.
 • Mốc thời gian xử lí hậu ĐKMH:

  • Công bố lớp môn học bị hủy ( do không đủ sĩ số): 27/06/2012
  • SV có lớp MH bị hủy, trả sách tại thư viện (CS02_QT) và nhận lại học phí: từ  08g00 thứ Tư ngày 04/07/2012 đến hết 16g30 thứ Tư ngày 20/07/2012, nhận học phí theo lịch sau:
 • Từ ngày 04/07 đến 06/07/2012: tại CS02_QT (phòng tổ chức Đăng ký môn học bổ sung)
 • Từ ngày 09/07 đến 20/07/2012: tại phòng KTTC 93 Cao Thắng, P.3, Quận 3, TPHCM

  • Đăng ký môn học bổ sung (ĐKBS):  từ 08g00 ngày 04/07/2012 đến hết 16g30 ngày 06/07/2012.
  • Đối tượng được ĐKBS:
 • SV đã ĐKMH và hoàn tất học phí có nhu cầu đăng ký học thêm
 • SV có hoàn cảnh đặc biệt (ốm đau, bệnh tật, có tang…) chưa ĐKMH.

  • Lưu ý: SV không ĐKMH hoặc ĐKMH mà không hoàn tất học phí không được ĐKBS
 1. QUY TRÌNH  HOÀN TẤT ĐKMH & NHẬN TÀI LIỆU:

  1. Kiểm tra tài khoản email để ĐKMH:

SV sẽ sử dụng chung tài khoản email (do trường cấp) để ĐKMH. Vì vậy trước khi ĐKMH SV phải kiểm tra Email, mật mã và tự bảo vệ mật mã. Nếu có khó khăn liên hệ: P.Quản trị thông tin, P.CS2_A114 hoặc P.CS7_C208; Email: ithelpdesk@hoasen.edu.vn

 1. Quy trình hoàn tất ĐKMH: SV  làm đúng và đủ 2 bước sau:

Bước 1:   Trong thời gian quy định ĐKMH, SV  thực hiện :

 • Đăng nhập: dùng tài khoản ĐKMH (theo hướng dẫn mục III.1 ở trên)
 • Trong thời gian ĐKMH, SV có thể thao tác nhiều lần trên phần mềm để Thêm lớp-MH,  hủy lớp-MH, chuyển lớp-MH sang lớp-MH khác. Sau mỗi thao tác, chọn nút “Kết thúc thêm”, “Kết thúc hủy”, “Kết thúc chuyển” để hoàn thành thao tác.
 • Xem thời khóa biểu cá nhân, học phí từng MH và tổng học phí phải đóng: Xem hướng dẫn ở mục IV dưới đây

Bước 2:  Đóng học phí đúng hạn tại ngân hàng theo mốc thời gian ở mục II.1.

Khi hết thời gian quy định đăng ký của từng khóa, phần mềm tự động khóa lại với khóa đó và SV chỉ có thể in “phiếu kết quả ĐKMH” và mang đến ngân hàng đóng tiền (theo đúng mức học phí ghi trong “Phiếu KQĐKMH”) và nhận lại  “Giấy nộp tiền mặt” của Ngân hàng trước hạn quy định  (xem lưu ý về giấy nộp tiền của ngân hàng ở mục IV.5)

Lưu ýQuá thời hạn đóng học phí qui định ở mục II.1, SV được xử lý như đã nêu trong mục I.5.

 1. THÔNG TIN HỖ TRỢ
 1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm ĐKMH và các lưu ý:

a. SVcần đọc kỹ “Hướng dẫn sử dụng phần mềm ĐKMH” tại http://www.hoasen.edu.vnhttp://htttsv.hoasen.edu.vn.  để hiểu và thực hiện đúng việc chọn MH, chọn thời TKB, gọi là  thêm lớp-MH,  hủy lớp-MH, chuyển lớp-MH và quyết định bằng cách chọn nút “Kết thúc Thêm” hoặc “Kết thúc hủy” hoặc “Kết thúc chuyển” sau mỗi thao tác.

b. Lưu ý

 • Khi lớp-MH chưa đầy sĩ số: Lớp-MH  mà SV quyết định thêm lớp-MH được chấp nhận và đưa vào TKB-CN, nghĩa là SV sẽ phải đóng học phí cho MH đó.
 • Khi lớp-MH đã đầy sĩ số: SV sẽ quyết định chọn hay không việc đưa MH đã chọn vào trong “danh sách chờ” của lớp-MH đó. Khi có SV khác trong danh sách chính thức rút ra khỏi lớp-MH thì phần mềm tự động chuyển SV đầu tiên trong danh sách chờ vào danh sách chính thức và SV phải đóng học phí cho MH này. Trong trường hợp trong danh sách chờ đã có nhiều SV thì không nên đưa MH vào danh chờ.  Nếu đã đưa MH vào “danh sách chờ” thì SV phải thường xuyên theo dõi khi còn thời hạn ĐKMH để biết:
 • Lớp-MH trong danh sách chờ đã được chuyển vào danh sách chính thức (phải đóng học phí)  và quyết định giữ nguyên trong TKB-CN hay hủy-lớp MH hoặc chuyển-lớp MH đó.
 • Tự quyết định “hủy lớp-MH” ra khỏi danh sách chờ ( để không chuyển vào danh sách chính thức và không phải đóng học phí)

  • SV chỉ được chọn tối đa 2 MH vào trong danh sách chờ của 2 lớp-MH và không thể chọn lớp-MH khác trùng TKB với lớp-MH trong danh sách chờ. Khi kết thúc thời hạn ĐKMH của SV, các MH còn trong danh sách chờ sẽ bị hủy và không phải đóng học phí cho các MH này.
  • Khi chọn MH làm môn tự chọn tự do, SV lưu ý:

   •  Môn mã C dành riêng cho bậc cao đẳng, vì vậy SV bậc đại học không thể ĐKMH các MH này. Nếu SV có cam kết học MH dự thính MH này thì được ĐKBS sau khi kết thúc ĐKMH.
   • MH của các ngành đặc thù như khách sạn, nhà hàng, du lịch, thiết kế thời trang, môi trường,… đòi hỏi có trang thiết bị đặc biệt (đồng phục, công cụ, di tour…). Vì vậy nếu SV không thuộc các ngành này và không có khả năng trang bị thì không nên ĐKMH các MH này.
   • MH có tên tiếng Anh (mã “DE”), được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh nên SV cần phải có khả năng tiếng Anh để tiếp thu thì mới ĐKMH các MH này.

c.  Để đảm bảo việc di chuyển, SV không chọn 2 lớp-MH trong cùng một buổi ở 2 cơ sở (CS), trừ CS 2 và CS 4. Không được giải quyết hủy, chuyển lớp khác sau khi đã kết thúc ĐKMH.

 • hiệu phòng học:

  • CS02_xxxx:Lô 10 Công viên phần mềm (CVPM) Quang Trung, Q.12, Tp. HCM
  • CS04_SZxxxx : Lô 11 CVPM Quang Trung, Q. 12, Tòa nhà SK Telecom
  • CS05_TZxxxx : Số 2 Tản Viên, phường 2, Q.Tân Bình. TP.HCM
  • CS07_CZxxx   : Số 93 Cao Thắng, Q.3, Tp. HCM
  • SV chọn nút lệnh “Xem thời khóa biểu“ để biết TKB chính thức cá nhân.
 •  SV chọn nút lệnh “Học phí“ để biết học phí từng MH và tổng số học phí phải đóng. Sau đó SV tiếp tục thêm lớp-MH, hủy lớp-MH hoặc chuyển lớp-MH khác.
 •  Trong thời gian đang thực hiện ĐKMH, SV có thể xem TKB-CN và tham khảo mức học phí phải đóng nhưng đây không phải là phiếu “Kết quả đăng ký môn học” chính thức và không sử dụng thông tin này để khiếu nại sau này. Vì vậy, sau khi thời gian ĐKMH kết thúc, từ phần mềm, SV phải in “Phiếu kết quả ĐKMH” để làm việc với thư viện và P.KT, P.ĐT.
 1. Các môn học được giảng dạy trong HK 11.2B: Được truyền thông cho SV vào ngày 07/06/2012:

 2. Liên hệ  thắc mắc và nhận giải đáp:
 1. Về học phí:

  •  Email: hocphi@hoasen.edu.vn
  • Điện thoại: 3 8301 877 – Ext 168 từ 7h30 đến 16h30
  • Trực tiếp: Phòng Kế toán Tài chính P. CS7_C005, số 93 Cao Thắng, Q.3
 2. Về sự cố liên quan đến ĐKMH:

  • Email: dkMH@hoasen.edu.vn
  • Điện thoại hoặc gặp trực tiếp Ban tổ chức ĐKMH :
  • P.CS2_A0115, Lô 10  CVPM Quang Trung, Q.12, ĐT: 54370086 (ext:187)
  • P.CS05_TZ0701 (kế bên thư viên), Số 02 Tản Viên, Q.Tân Bình, ĐT: 35471172(ext:187),
 1. Đảm bảo nội dung ghi trên “Giấy nộp tiền mặt”:

Thông tin tài khoản: Người nhận tiền: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

 • Số tài khoản:  135 10 00 008834 5
 • Tên NH:  Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển Việt Nam–Chi nhánh Gia Định
 • Địa chỉ Ngân hàng: 127 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Thông tin sinh viên (do ngân hàng ghi ở phần nội dung của “Giấy nộp tiền mặt”)

Nội dung: [Họ Tên sinh viên] MSSV [6 chữ số] lớp [Mã lớp] HPHK[4 chữ số]

HPHK là viết tắt của chữ “học phí học kỳ”, [5 ký tự] quy định cho tên học kỳ, thí dụ: 11.2B. Ví dụ: Nguyễn Văn A MSSV 090123 LỚP TV0911 HPHK11.2B.

Các trường hợp sai thông tin xem như không hợp lệ:

Các trường hợp SV ghi sai hoặc do ngân hàng nhập sai : 

MSV 090123  ( MSSV) ; MSSV 090.123 (thừa dấu .);  (Tên) – 090123 (không ghi “MSSV”);  MSSV 09012  (MSSV ghi không đủ 6 chữ số) ;  Họ tên   (Chỉ ghi họ tên – không ghi MSSV, mã lớp);  Hai hay nhiều sinh viên đóng tiền chung trong một giấy nộp tiền

SV phải kiểm tra thông tin cá nhân (Họ tên, MSSV, mã lớp, tên HK, số tiền) , phần in thông tin điện tử của ngân hàng trên “Giấy nộp tiền mặt”, và đề nghị ngân hàng phải điều chỉnh ngay trên hệ thống điện tử của Ngân hàng trước khi rời khỏi ngân hàng. Nếu đã rời khỏi ngân hàng, SV cần ghi lại thông tin đúng trên “Giấy nộp tiền” và gửi lại ngay bảncopy trực tiếp cho P.KT hoặc scan gửi vào hộp thư hocphi@hoasen.edu.vn để có cơ sở điều chỉnh.  SV không kiểm tra “giấy nộp tiền mặt” theo quy định  nếu dữ liệu  bị nhầm lần và không gửi phàn hồi thông tin điểu chỉnh P.KT sẽ không chịu trách nhiệm về thới hạn đóng học phí và xứ lý các  khâu liên quan đến học phí, Phòng KT không chấp nhận chuyển khoản từ máy ATM: do dữ liệu Ngân hàng chỉ thể hiện số tài khoản, không thể hiện tên tài khoản và MSSV.

 1. Qui trình nhận tài liệu – Hóa đơn thu học phí:

5.1  Nhận tài liệu: SV mang “phiếu kết quả ĐKMH” và “Giấy nộp tiền mặt” của Ngân hàng đến Thư viện ở Cơ sở 2 Quang Trung làm thủ tục nhận tài liệu (theo lịch của Thư viện) ;

5.2 Nhận hóa đơn thu học phí:

Mốc thời gian đổi hóa đơn:

 - Từ ngày 04/07/2012 đến 06/07/2012 nhận hóa đơn tại Cơ sở Quang Trung đối với SV đóng tiền học phí tại Ngân hàng trước ngày 30/06/2012.

 - Từ ngày 07/07/2012 trở đi nhận hóa đơn tại Cơ sở Cao Thắng (P.C005-93 Cao Thắng, Quận 3, TP HCM) theo quy định sau 15 ngày kể từ ngày đóng tiền,

            Thủ tục đổi hóa đơn: SV mang Giấy nộp tiền Ngân hàng đến P.KT để đổi lấy “HÓA ĐƠN THU TIỀN HỌC PHÍ” của trường.

 • Thông báo chi tiết, vui lòng xem tại đây
 • Danh sách các môn học được giảng dạy trong học kỳ 11.2B tải tại đây
CỘNG ĐỒNG HOA SEN