23.04.2012
Thông báo thời gian nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Phòng Đào tạo, Trường ĐH Hoa Sen thông báo về việc nghỉ lễ Chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 01/5 và duy trì việc dạy, học trước và sau lễ:

  1. THỜI GIAN NGHỈ LỄ:
  • Thời gian nghỉ: từ ngày thứ hai, 30/4/2012 đến hết ngày thứ ba, 01/5/2012.

Các hoạt động đào tạo sẽ trở lại bình thường từ thứ tư, ngày 02/5/2012.

  1. DUY TRÌ VIỆC DẠY, HỌC TRƯỚC VÀ SAU LỄ

Để duy trì  lịch học và đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như tránh tình trạng sinh viên (SV) tự ý nghỉ học trước và sau lễ, phòng Đào tạo thông báo đến giảng viên (GV), SV một số điểm như sau:

Về phía giảng viên: Để các lớp học được tiến hành bình thường trước và sau thời gian nghỉ lễ, đề nghị các GV:

  • Duy trì các buổi dạy theo lịch phân công, không tự ý thông báo cho SV nghỉ học khi chưa có ý kiến của phòng Đào tạo.
  • Thực hiện nghiêm công tác điểm danh SV các lớp học vào các ngày: 28/4/2012, 29/4/2012, 02/5/2012.
  • Các ngày nghỉ lễ đã được xếp lịch dạy bù vào tuần dự trữ hoặc GV có thể lên kế hoạch dạy bù với SV trước ngày quy định và phải thông báo cho Phòng Đào tạo trước.

Về phía sinh viên:

  • SV không được tự ý nghỉ học trong các ngày trên khi chưa có đồng ý của phòng Đào tạo hoặc chưa làm đơn xin phép có lý do chính đáng.

Phòng Đào tạo đề nghị các Chủ nhiệm bộ môn cùng phối hợp để phổ biến rộng rãi nội dung thông báo này đến các GV (cơ hữu và thỉnh giảng) có lịch giảng dạy  trong các ngày trên, đồng thời tăng cường kiểm tra thực hiện.

Tải thông báo (tại đây)

Từ khóa: 
CỘNG ĐỒNG HOA SEN