05.03.2012
Hướng dẫn xem điểm HK11.1A đối với sinh viên hệ tín chỉ khóa 2011

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên (SV) hệ tín chỉ khóa 2011 về việc xem điểm thành phần và điểm trung bình môn học của HK11.1A như sau:

          I.    THỜI GIAN XEM ĐIỂM HK11.1A:

Sinh viên xem điểm HK11.1A trên hệ thống http://htttsv.hoasen.edu.vn kể từ ngày 09/03/2012.

          II.     HƯỚNG DẪN  CÁCH VÀO XEM ĐIỂM:

1.     SV sử dụng tài khoản email do trường cấp đăng nhập vào hệ thống để xem điểm của cá nhân sinh viên. Nếu có khó khăn về việc đăng nhập liên hệ phòng Quản trị thông tin tại các cơ sở để được hỗ trợ.

2.     Các bước thực hiện xem điểm:

Bước 1: - SV truy cập vào trang web http://htttsv.hoasen.edu.vn

-   Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản email và mật khẩu cá nhân.

Bược 2: SV xem điểm từ quá trình học tập và kiểm tra các thông tin về: môn học, học kỳ tham gia môn học, điểm số, số tín chỉ môn học, tình trạng, ….

a.     Để xem điểm thành phần và điểm trung bình từng môn học. SV vào:

Danh mục ⇒ Tự quản lý ⇒ Đăng ký môn học ⇒ Xem bài tập và kiểm tra

Sinh viên chọn học kỳ muốn xem điểm, sau đó nhấn nút “Tiếp tục”. Hệ thống hiện lên các môn SV đã học trong học kỳ. SV chọn môn để xem điểm thành phần của môn học.

b.      Để xem điểm chữ các môn học của tất cả các học kỳ. SV vào:

Danh mục ⇒ Tự quản lý ⇒ Hồ sơ đào tạo ⇒ Quá trình học tập

Lưu ý: Nếu có thắc mắc về điểm số môn học, SV liên hệ với anh Vũ Hồng Giáp qua email giap.vuhong@hoasen.edu.vn, hoặc điện thoại 08. 35471172 số nội bộ 107

Tải thông báo tại đây

Từ khóa: 
CỘNG ĐỒNG HOA SEN