Hội thảo
17.04.2014

Ngày 23/4, Bộ môn Môi trường Khoa Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức seminar khoa học định kỳ với đề tài: “Nghiên cứu sản xuất nhiên liệu sinh học trên nền xúc tác rắn tự tổng hợp từ vật liệu rẻ tiền có nguồn gốc tự nhiên”.

Hội thảo gần đây
17.04.2014

Ngày 23/4, Bộ môn Môi trường Khoa Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức seminar khoa học định kỳ với đề tài: “Nghiên cứu sản xuất nhiên liệu sinh học trên nền xúc tác rắn tự tổng hợp từ vật liệu rẻ tiền có nguồn gốc tự nhiên”.

17.04.2014

Ngày 11/4, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Ban Tu thư Trường Đại học Hoa Sen sẽ tổ chức buổi tọa đàm về đề tài: “Những vấn đề phát triển kinh tế Việt Nam nhìn từ bên ngoài” do GS. Phạm Văn Thuyết trình bày.

17.04.2014

Ngày 13/3, Bộ môn Môi trường Khoa Khoa học và Công nghệ Đại học Hoa Sen tổ chức hội thảo khoa học với đề tài: "Study of the Collection Efficiency of Multipoint-to-Plane Electrostatic Precipitators for removing fine and nanosized particles" (tạm dịch: Nghiên cứu hiệu suất xử lý của thiết bị lắng bụi tĩnh điện đối với các hạt bụi mịn và có kích thước nano).

17.04.2014

Từ 9:00 -10:30, ngày 23/2 tại Trường Đại học Hoa Sen sẽ diễn ra buổi giao giao lưu với tác giả Cao Huy Thuần và giới thiệu tác phẩm "Nhật ký sen trắng".

17.04.2014

Từ 8:30-11:30 ngày 21/2, Phòng Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Hoa Sen sẽ tổ chức seminar với chủ đề: “Self-regulated learning” và các giá trị cốt lõi của Đại học Hoa Sen.

Các trang

CỘNG ĐỒNG HOA SEN