07.12.2012
Thời gian nghỉ Tết dương lịch 2013 và duy trì việc dạy, học, thi trước và sau Tết dương lịch

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên về thời gian nghỉ Tết dương lịch 2013 và duy trì việc dạy, học, thi trước và sau Tết dương lịch.

Sinh viên tải thông báo chi tiết tại đây hoặc xem tại trang http://htttsv.hoasen.edu.vn/

    1. THỜI GIAN NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH (TDL) NĂM 2013

    Bắt đầu nghỉ TDL: từ thứ 7, ngày 29/12/2012
    Kết thúc nghỉ TDL: hết thứ ba, ngày 01/01/2013

Các hoạt động đào tạo sẽ trở lại bình thường từ thứ tư, ngày 02/01/2013.

    2. DUY TRÌ VIỆC DẠY - HỌC, THI TRƯỚC VÀ SAU TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2013

Để duy trì  lịch học/ lịch thi và đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như tránh tình trạng sinh viên (SV) tự ý nghỉ học/ bỏ thi trước và sau TDL, phòng Đào tạo thông báo đến giảng viên (GV), SV một số điểm như sau:

    Về phía giảng viên:

Để các lớp học của SV hệ Tín chỉ khóa 2012 (học kỳ 12.1A), SV hệ Kỹ thuật viên và hệ Trung cấp chuyên nghiệp (học kỳ 12.1) được tiến hành bình thường trước và sau thời gian nghỉ TDL, đề nghị các GV:

  •     Duy trì các buổi dạy theo lịch phân công, không tự ý thông báo cho SV nghỉ học khi chưa có ý kiến của phòng Đào tạo.
  •     Thực hiện nghiêm công tác điểm danh SV các lớp học vào các ngày: 27/12/2012, 28/12/2012, 02/01/2013, 03/01/2013.
  •     Các Giảng viên sẽ được xếp lịch dạy bù các ngày lễ vào tuần dự trữ. Tuy nhiên giảng viên có thể trao đổi và thống nhất với sinh viên kế hoạch dạy bù trước tuần dự trữ; đồng thời cần thông báo cho phòng Đào tạo được biết để chấm công.

    Về phía sinh viên:

  •     Đối với SV hệ Tín chỉ khóa 2012 (học kỳ 12.1A), SV hệ Kỹ thuật viên và hệ Trung cấp chuyên nghiệp (học kỳ 12.1): SV không được tự ý nghỉ học trong các ngày trên.
  •     Đối với SV hệ Tín chỉ khóa 2011 trở về trước có lịch thi học kỳ 12.1A: SV xem lịch thi (bắt đầu thi từ ngày 26, 27, 28/12/2012, nghỉ Tết DL; sau đó tiếp tục lịch thi từ ngày 02/01/2013 đến hết ngày 06/01/2013).

Lịch thi sẽ được công bố trên website vào ngày 10/12/2012 và gửi email SV để SV chủ động thực hiện. Phòng Đào tạo không giải quyết các trường hợp vắng thi xin thi lại với lý do liên quan đến phương tiện đi lại.

Phòng Đào tạo đề nghị các Chủ nhiệm bộ môn cùng phối hợp để phổ biến rộng rãi nội dung thông báo này đến các giảng viên (cơ hữu và thỉnh giảng) có lịch giảng dạy trong các ngày trên, đồng thời tăng cường kiểm tra thực hiện.

Kính chúc toàn thể giảng viên, sinh viên và gia đình năm mới 2013 an khang và thịnh vượng.

Trân trọng

CỘNG ĐỒNG HOA SEN